Снимки

Успехи и работа

Снимки от наши участия в концерти, работата ни по осигуряване дейностите на „Музиката вместо улицата“, успехите ни