Пътуване до България

Музиката вместо улицата

Тази сутрин пристигнахме в България уморени и щастливи. Сега предстои интензивна репетиционна работа в новонаетата стая за оркестъра. Нашите момичета и момчета работят усилено. Всички се възползват невероятно от любящата и висококвалифицирана репетиционна работа на Георги Калайджиев.