Немско-българско общество

 

Немско-българското общество Mittelhessen eV, със седалище в Щауфенберг / Хесен, е официалният спонсор на „Музиката вместо улицата“.

Сдружението с нестопанска цел е основано през 1999 г. от Георги Калайджиев и много немски и български приятели и според устава има за цел да насърчи културния обмен между България и Германия.


Това първоначално се реализира чрез обмен на художници и младежи, взаимни посещения, събития като концерти, изложби, немско-български седмици. Освен това винаги се преследваха хуманитарни цели.


През 2008 г. членовете на сдружението се съгласиха да реализират целите на сдружението предимно с проекта „Музика вместо улицата“, тъй като тук се реализират както културните, така и хуманитарните цели.

Данъчната служба на Gießen, която отговаря за нас, редовно получава отчетите за касите и дейността и издава текущите известия за освобождаване.

Данъчни разписки за дарения могат да бъдат издадени на всички поддръжници и дарители при поискване.